LHOSPISONA

Bases

 • La participació en el Concurs “L’HOSPISONA” comporta la cessió per part dels participants a favor de Casa de la Música dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública del material enviat durant les edicions de L’HOSPISONA i del material audiovisual enregistrat durant la final del concurs.
 • Les dades personals enviades s’utilitzaran exclusivament amb la fi única de mantenir comunicació entre Casa de la Música i el grup participant.
 • Casa de la Música no es fa responsable de qualsevol violació/incompliment de la llei de copyright sobre les cançons enviades o que toqui cada grup.
 • Casa de la Música aporta per a la consecució dels concerts:
  • El Backline.
  • Equip tècnic i personal de la Sala Salamandra necessari per la realització del concert.
 • El grup únicament haurà de portar els instruments, no inclosos en el backline bàsic de la
  sala. Entre ambdues parts no hi haurà cap obligació econòmica.
 • Casa de la Música comunicarà al grup seleccionat la data del concert en el qual ha d’actuar amb 15 dies d’antelació aproximadament.
 • En el cas que alguna banda participant incompleixi les bases, realitzi paranys en la votació online, realitzi paranys en la votació durant la final, tingui un mal comportament o es dissolgui serà expulsada del concurs. La banda expulsada serà substituïda per la següent banda amb més puntuació de la votació online i/o de la final.
 • En el cas que alguna banda fes desperfectes en el Backline, equip de so, a la sala o a terceres persones la banda correria amb els costos dels desperfectes o de la indemnització.
 • En aquesta pàgina (o pàgines) web, premsa i medis, es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, les persones que participen al concurs.
 • La inscripció en el concurs implica l’acceptació de les bases del concurs.

Premis

Es premiarà a la banda guanyadora amb una Beca d’Acompanyament Musical per part de les Cases de la Música de Catalunya. Aquest acompanyament pot constar de:
 • Enregistrament en estudi.
 • Producció de directe.
 • Càpsula audiovisual.
 • Inclourà assessorament en aspectes com estratègia de comunicació
 • Introducció al mercat musical, mercat digital…
En cada cas es farà des de la Casa de la Música, un estudi i planificació amb la banda per dissenyar les accions ideals d’acompanyament. Amb aquesta beca es pretén acompanyar la proposta musical en els primers passos cap a la professionalització i introducció al mercat musical durant un període aproximat de 2 anys.